Våre aktiviteter

Nedenfor finner du oversikt over våre hovedaktiviteter som vi tilbyr hvert semester. Vi forsøker hele tiden å fornye og tilpasse oss etter behov og ønsker. Vi har derfor flere andre sosiale aktiviteter gjennom semesteret, så følg med på vår facebookside og kalenderen for å finne ut hva som skjer og hva du kan delta på.

SAMTALEMØTER (språkkafé)

Har du bakgrunn som flyktning og vil snakke norsk og bli kjent med studenter? 

I Trondheim er hovedaktiviteten ukentlige samtalemøter (språkkafé) hver tirsdag fra kl. 19-20.

 

På samtalemøtene samler vi våre faste frivillige studenter, kalt samtalepartnere, og har åpent hus for alle personer med flyktningbakgrunn som ønsker å snakke norsk og bli kjent.

 

Vi forsøker å ha én-til-én-samtaler slik at man for praktisert språket mest mulig.

 

Samtalemøtene er gratis og krever ingen påmelding. Det er ingen krav til språkferdigheter. Under samtalemøtene er det enkel servering av kaffe, te, frukt og kjeks. 

- Snakk norsk med studenter

De norsktalende samtalepartnerne er alle frivillige studenter fra NTNU. Disse er en del av en fast gruppe samtalepartnere, og har bundet seg til et verv som samtalepartner som strekker seg over et semester. Opptak av nye frivillige foregår i starten av hvert semester. Les mer om å bli samtalepartner her.

Deltaker

Jeg snakker bedre enn før fordi dere hjelper meg og jeg vil si tusen takk så mye.

MENTORPROGRAM

 

Mange flyktninger som er bosatt i Norge har akademisk bakgrunn fra sitt hjemland. Likevel får mange ikke fortsette med sin utdannelse, fordi papirene ikke er i orden, utdanningen ikke er godkjent her eller at de ikke har gode nok norskkunnskaper. 

- Vær med studenter i aktuelle forelesninger på NTNU

Norsk Start tilbyr et mentorprogram, som gir flyktninger med studiebakgrunn fra sitt hjemland mulighet til å bli med studenter ved NTNU i faglig relevante forelesninger. Formålet med mentorprosjektet er å gi flyktningene en mulighet til å bli kjent med det norske utdanningssystemet, treffe norske studenter, få brukt det norske språket samt få holdt utdanningen sin ved like.

Mentorene ved vårt mentorprogram er frivillige studenter som har sagt ja til å ta med seg én eller to flyktninger i forelesning et par ganger i uken.

 

Vårsemesteret 2018 var 11 flyktninger med 14 mentorer i forelesninger innenfor 8 ulike studieretninger ved NTNU. Høstsemesteret 2018 er 5 flyktninger med 6 mentorer i forelesning innenfor fem ulike studieretninger.

Mentorprogrammet tilbys i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU Academic Guest Network.

Norsktalende student og vil bidra som mentor? Les mer om hvordan her.

FOKUS PÅ UTDANNING OG KARRIERE

Vi opplever at mange av de tidligere flyktningene vi er i kontakt med er interessert i informasjon om jobb og utdanning, og ønsker tips og triks i forbindelse med jobbsøking og studier. Dette har dermed blitt et viktig fokus hos oss, og vi ønsker å kunne veilede deltakerne våre innenfor disse feltene så godt det lar seg gjøre.

Hvert semester har vi minst én kveld med utdanning/karriere som tema. 

Utdanningsstands


Tidligere har vi gjort om hele samtalemøtet til stands, hvor et brett spekter av studieretninger er blitt representert. Deltakerne fikk da mulighet til å prate med studenter fra de forskjellige studieretningene, og finne ut om de syntes studiet hørtes interessant ut. De som allerede hadde peilet seg ut en utdanningsretning, fikk konkrete svar på spørsmål de lurte på. For mange av deltakerne var dette første gang de fikk mulighet til å snakke direkte med noen fra studier ved NTNU.

CV-kveld


I samarbeid med kommunen har vi tilbudt CV-kurs til tidligere flyktninger som er på vei ut i arbeidslivet. Deltakerne var nøye plukket ut av kommunen, var norsk språklig sterke og hadde mye utdanning fra sitt hjemland. Hver deltaker ble paret opp med en student med samme utdanningsbakgrunn som seg selv, og sammen jobbet de med å utforme CVene stilrene og godt formulerte på norsk. Mange trengte blant annet hjelp med å oversette sin utenlandske kompetanse til det tilsvarende på norsk. Du kan lese mer om CV-kvelden her.

Ressurser tilgjengelig på samtalemøtene

Vi har utformet egne temaark med temaene «universitetet» og «jobbsøking». På temaarket om utdanning finner man informasjon, spesielle ord, bilder og spørsmål knyttet til NTNU og utdanning. På arket om jobbsøking finnes tips og triks til hvordan man bør kle seg, oppføre seg, hva man bør ta med og hva man bør si på et jobbintervju. Det finnes også et ark med typiske spørsmål man kan forvente å få på et jobbintervju, som kan benyttes som et slags rollespill. Deltakerne har mulighet til å benytte seg av disse arkene og bli veiledet gjennom dem sammen med en av våre frivillige studenter.

Tett samarbeid med NTNU for flyktninger

Vi har et tett samarbeid med NTNU for flyktninger, spesielt gjennom vårt mentorprosjekt

Norsk Start Trondheim

Adresse: Professor Brochs gate 2, Trondheim

E-post: norskstartfo@gmail.com

Org.nr: 914 077 281

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon

Norsk Start Oslo

Adresse: Pilestredet 52, 0167 Oslo

E-post: norskstartoslo@outlook.com

Org.nr: 920 692 052

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon