NorskStartOBanner.png

Om Norsk Start Oslo

 

Norsk Start Oslo er en frivillig studentforening for alle studenter i Oslo. Foreningens mål er å skape en sosial plattform hvor personer med fluktbakgrunn og studenter kan møtes og lære av hverandre.

Hver uke har vi:

  • Digitale språkkafeer på tirsdager kl. 17-18:30 i samarbeid med Akademisk dugnad ved OsloMet. Når vi kan møtes fysisk igjen, gjør vi det på Pilestredet 52, OsloMet. 

  • Onsdagstur annenhver onsdag kl. 16:30-18. 

  • Digital språkkafé på torsdager kl. 17-18 i samarbeid med Akademisk dugnad på Zoom. Obs! Digital språkkafé på torsdager starter når vi kan møtes fysisk på tirsdager. 

Foreningen ble etablert i februar 2018 av Hanna Feng Diesen, som en søsterorganisasjon til Norsk Start Trondheim. 

Vil du trene på å snakke norsk eller engelsk og møte studenter i Oslo?

 

Bli med på våre ulike aktiviteter:​​

  • Språkkafé (i samarbeid med Akademisk Dugnad)

          Tirsdager kl. 17-18:30. 

          Adresse: Pilestredet 52 (foreløpig digital på Zoom)

For deg som vil øve på å snakke norsk eller engelsk. Lavterskeltilbud for alle personer med fluktbakgrunn. Bli kjent med studenter. Akademisk fokus med nye oppgavehefter på A1-B2-nivå hver uke. Deltakere og frivillige deles inn i par eller grupper på fire etter språknivå. Gratis drop-in-tilbud. Enkel servering. 

 

  • ​​Digital språkkafé

         Torsdager kl. 17-18 (ikke startet enda)

          På Zoom 

 

For deg som vil øve på å snakke norsk eller engelsk over internett. Lavterskeltilbud for alle personer med fluktbakgrunn. Bli kjent med studenter. Akademisk fokus med nye oppgavehefter på A1-B2-nivå hver uke. Deltakere deles inn i små grupper etter språknivå. Gratis drop-in-tilbud.

​​

  • Onsdagstur 

         Annenhver onsdag kl. 16:30-18

 

Opplev Oslos fine omgivelser mens du snakker norsk/engelsk med studenter i Oslo. 

​​

LIK VÅR FACEBOOKSIDE FOR Å FÅ OVERSIKT OVER ALLE ARRANGEMENTER

  • Sosiale aktiviteter

 

I tillegg til våre faste aktiviteter har vi ulike sosiale arrangementer i løpet av semesteret. Aktivitetene kan være alt fra malekveld, museumsbesøk og matkveld til grilling i parken, spillkveld, bowling og matkveld. Arrangementene er gratis. Påmelding kan være nødvendig. Følg med på vår facebookside for mer informasjon om kommende arrangementer. 

Er du student i Oslo og vil bidra til et mer varmere og inkluderende samfunn for personer med fluktbakgrunn sammen med andre studenter? Les mer om hvordan du kan engasjere deg i Norsk Start Oslo her.

 

Styret vårsemesteret 2021

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 14.58.12.png

Ida Marlene Henriksen

Leder

E-post: idamar.henriksen@gmail.com

Studerer: Master i statsvitenskap (UiO)

Beskriv Norsk Start med ett ord: Superdupermegahyggelig!

NSO_sebastian.png

Sebastian K. Berg

Språkkaféansvarlig

E-post: sebastian.k.berg@gmail.com

Studerer: Lektor i samfunnsfag og spansk (UiO)

Beskriv Norsk Start med ett ord: Givende!

Skjermbilde 2021-03-07 kl. 13.43.22.png

Ozan Øzcan

Sportsansvarlig

E-post: ozan2104@gmail.com

Studerer: Internasjonal utdanning og utvikling (OsloMet)

Beskriv Norsk Start med ett ord: Inspirerende!

Avatar 102

Marte Skutlaberg

Prosjektansvarlig

E-post: marte.skutlaberg@gmail.com

Studerer: Bachelor i utviklingsstudier (OsloMet)

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

NSO_Øydis.jpg

Øydis Bensø

Økonomiansvarlig

E-post: ydisbens@hotmail.com

Studerer: Bachelor i utviklingsstudier (OsloMet)

Beskriv Norsk Start med ett ord: Hyggelig!

NSO_Pia.jpg

Pia Baumann

Språkkaféansvarlig

E-post: pia_baumann@hotmail.com

Studerer: Bachelor i internasjonale studier (UiO)

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 14.47.02.png

Aseel Abuzeid

PR-ansvarlig

E-post: abuzeidaseel@gmail.com

Studerer: Bachelor i sosiologi

Beskriv Norsk Start med ett ord: Samfunnsnyttig!

Avatar 102

Jurate Viskantaite

Sosialt- og rekrutteringsansvarlig

E-post: juraaa.va@gmail.com

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Tidligere styrer

Styret høst 2020

Fra venstre: Sebastian Kestilæ Berg (språkkaféansvarlig), Aseel Abuzeid (PR-ansvarlig), Ida Marlene Aas Henriksen (leder), Karen Jørgensen (økonomiansvarlig), Solveig Brusdal Havre (språkkaféansvarlig), Nora Brodtkorb (prosjektansvarlig), Nor Burhan Abdullah) (nestleder), Celine Hovanisjan (sosialt ansvarlig), Ulrik J. Isene (sportsansvarlig)

Styret vår 2020

Fra venstre: Karen Jørgensen (prosjektansvarlig), Ozan Øzcan (økonomiansvarlig), Sebastian Kestilæ Berg (rekrutteringsansvarlig), Ingrid Solberg Bechmann (leder), Hida Ahmed Wais (prosjektansvarlig), Nor Burhan Abdullah) (nestleder), Celine Hovanisjan (sosialt ansvarlig)

 

Ikke avbildet: Aseel Abuzeid (PR-ansvarlig), Line Strømberg Mærlie (språkkaféansvarlig), Ulrik Isene (sportsansvarlig)

NSO_styretV20.jpg

Styret vår 2019

 

 

 

 

 

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk

Sportaktivitetsansvarlig: Ozan Øzcan

Prosjektansvarlig: Lars Nesset Romundstad og Elisabeth Selmer Amundsen 

Rekrutteringsansvarlig og sosialtansvarlig: Tharsana Ganesh, Ingrid Bechmann, Tone Hafsås

PR-ansvarlig: Mahnaz Noyan

Styret høst 2018

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk 

Sosialtansvarlig: Ozan Øzcan

Rekrutteringsansvarlig: Lars Nesset Romundstad 

PR-ansvarlig: Tone Hafsås 

 

Om vår samarbeidspartner Akademisk dugnad 

Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere er et prosjekt drevet av ansatte og studenter ved OsloMet. Hovedmålsettingen er integrering av flyktninger og asylsøkere inn i akademia spesielt og inn i samfunnet generelt. Akademisk dugnad ble satt i gang som et felles initiativ sammen med UiO og flere andre norske universiteter i forbindelse med den store flyktningstrømmen i 2015. I dag er OsloMet eneste høyere utdanningsinstitusjon involvert.

Akademisk dugnad arrangerer ukentlige kurs i norsk og engelsk på B2-nivå i samarbeid med NAV og bydelenes introduksjonsprogram. Disse kursene er spesielt rettet mot dem som ønsker å bestå nødvendige språktester for å komme inn på høyere utdanning, og er et gratis alternativ til kurs i regi av private skoler.

Akademisk Dugnad.png

Akademisk dugnad har også et nært og godt samarbeid med studentforeningen Norsk Start Oslo om ukentlig språkkafé og sportsaktiviteter, i tillegg til andre arrangementer, som internasjonal matkveld. Selv om Norge nå tar imot færre flyktninger og asylsøkere enn tidligere, er integrering fremdeles et viktig samfunnsoppdrag hvor universitetene bør spiller fremtredende en rolle.